SALT 2021
Peakokk Marko Kaljend.
Noor ja ambitsioonikas mees on välja kasvanud samast köögist, millest nüüd on ta loomas kreatiivset ja vaba tänavakööki oma värske käekirja järgi.
Kööki, mis saanud inspiratsiooni otse maa ja taeva vahelt, planeedi ühest küljest teiseni, kasutades julgelt kogu maailma floora ja fauna imesid.
Salti köök on inspireeritud elust meie ümber, ühendades taldrikul eri maailmade kultuurid meie koduste traditsioonidega.
Puhas rõõm on töötada meie noore ja kosmopoliitse tiimiga, kes loob lugematult kulinaarseid elamusi, plahvatuslikke maitseid lihtsatest toorainetest.
Meie missioon on pakkuda elamust kõikidele teie meeltele- esitada väljakutseid ja rikastada, pakkuda fusiooni brilliantse efektiga.
,, Iga päev on uus meie jaoks,,
Hooaja märksõnadeks on:
Eksperimenteerimine taimse toiduga
Fermenteerimine, hapendamine, marineerimine
Kõrgtasemel tänavatoit
Jäätmevaba opereerimine, säästlikus, koostöö Fudleriga
Fookus on hügieenil, tervislikul toorainel, stressialandavatel koostisosadel/ürtidel
Nostalgilised toidud
Ideed regionaalsetest köökidest nii Aasiast kui Lõuna-Ameerikast
Fusion heritage
Mõistlikult hinnatud esmaklassiline alkohol, madala alkoholisisaldusega joogid

Chef Marko Kaljend.
Young and ambitious men have grown out of the same kitchen, from which he is now creating a creative and free street kitchen based on their fresh handwriting.
A kitchen inspired directly between earth and sky, from one side of the planet to the other, boldly using the wonders of the world's flora and fauna.
Salti's kitchen is inspired by the life around us, combining the cultures of different worlds on a plate with our home traditions.
It is a pure pleasure to work with our young and cosmopolitan team, who creates countless culinary experiences, explosive tastes from simple ingredients.
Our mission is to provide an experience for all your senses - to challenge and enrich, to offer the brilliant effect of fusion.
"Every day is new to us"
The keywords of the season are:
Experimentation with plant foods
Fermentation, acidification, pickling
High quality street food
Waste-free operation, economy, cooperation with Fudler
Focus on hygiene, healthy ingredients, anti-stress ingredients / herbs
Nostalgic foods
Ideas for regional cuisines from both Asia and South America
Fusion heritage
Reasonably priced premium alcohol, low-alcohol beverages